EYE LEVEL
MATH

Toán học Eye Level giúp bé trau dồi khả năng giải quyết vấn đề bằng cách cải thiện khả năng toán học của bé.

next page Play Math %>

Xem đoạn video phía trên để tìm hiểu rõ hơn về Toán Eye Level.

LỢI ÍCH

  • Xây dựng nền tảng vững chắc trong 5 lĩnh vực cơ bản của toán học.
  • Nắm vững từng khái niệm toán học thông qua phương pháp tiếp cận từng bước nhỏ.
  • Phát triển các kỹ năng tư duy và phân tích.
Học tại trung tâm

Học các khái niệm mới trên tài liệu

Thực hành giải quyết vấn đề với giáo viên hướng dẫn

Sử dụng các tài liệu bổ sung để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhận các đánh giá đã được hệ thống hóa

Học trực tuyến

Thực hành các khái niệm vừa được học cùng với các vấn đề khác

Nhận được phản hồi ngay lập tức thông qua hệ thống tính điểm tự động

Tham gia các trò chơi tương tác thú vị

Theo dõi hồ sơ học tập

Được tiếp xúc với các lợi ích của việc học tập kết hợp

Hiểu rõ về môn Toán

LỢI ÍCH

TOÁN CƠ BẢN

Xây dựng nền tảng cơ bản về kỹ năng số học.

Phương pháp học
Trực tuyến và tại trung tâm
Con số
Numbers
Số học
Arithmetic
Đo lường
Measurement
Phương trình
Equations
Số và số học
Numbersand Arithmetic
Biến và phương trình
Variablesand Equations
Xác suất và thống kê
Probability and Statistics
Hình học
Geometry
TOÁN TƯ DUY

Phát triển các khả năng giải quyết vấn đề, mô hình, hình học, đo lường và khả năng lý luận trong các kỹ năng toán học nâng cao.

Phương pháp học
Trực tuyến
Các mối quan hệ và chức năng
Relationships and Functions
Mô hình và mối quan hệ
Patternand Relationships
Đo lường
Measurement
Hình học
Geometry
Lý luận
Reasoning
Giải quyết vấn đề
ProblemSolving
Nhận thức không gian
SpatialSense
Các công cụ giảng dạy