EYE LEVEL
ENGLISH

Anh văn Eye Level là một chương trình đọc viết toàn diện giúp bé phát
triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kiến thức nội dung vững chắc
bằng cách nâng cao kỹ năng đọc viết của bé.

prev page Play Math next page Happy Talk %>

Xem đoạn video phía trên để tìm hiểu rõ hơn về Anh văn Eye Level.

CÁC LỢI ÍCH

 • Xây dựng một nền tảng vững chắc trong kỹ năng đọc viết
 • Nâng cao kỹ năng đọc hiểu bằng cách tiếp xúc với nhiều chủ đề đa dạng
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp và lĩnh hội kiến thức
Học tại trung tâm

Học khái niệm mới trên tài liệu

Phát triển tính chủ động

Sử dụng sách đọc và viết có hệ thống để xây dựng các kỹ năng đọc viết cơ bản

Sử dụng các tài liệu bổ sung (bảng âm, flashcards, v.v...) để tạo động lực và học hỏi

Học trực tuyến

Bổ trợ cho việc học tại trung tâm bằng các bài thực hành trực tuyến

Nhận được phản hồi ngay lập tức thông qua hệ thống tính điểm tự động

Tham gia các trò chơi tương tác thú vị

Theo dõi hồ sơ học tập

Được tiếp xúc với các lợi ích của việc học tập kết hợp

Xây dựng các kỹ năng đọc viết toàn diện.
Guide learners to build strong foundational literacy skills
 • Phonemic Awareness
 • Phonics
 • Vocabulary
 • Fluency
 • Comprehension
 • Grammar/Writing
Basic
Pre-A
Level A
 • Print Concept
 • Phonemic Awareness
 • Alphabet
 • Listening Comprehension
Elementary
Level B
Level C
Level D
 • Phonics
 • Word Recognition
 • Sentence Structure
 • Basic Writing Skills
 • Listening, Reading Comprehension
Upper Elementary
Level E
Level F
Level G
 • Reading Comprehension Strategies
 • Advanced Phonics (F)
 • Academic Vocabulary
 • Fluency
 • Syntax of English
 • Guided Writing
Intermediate
Level H
Level I
Level 5
 • In-depth Comprehension Strategies
 • Academic & Content Vocabulary
 • Fluency
 • Syntax of English
 • Independent Writing
Advanced
Level 6~8
 • In-depth Comprehension Strategies
 • Academic & Content Vocabulary
 • Fluency
 • Syntax of English
 • Creative Writing

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Đọc
Basic Reading
Viết
Basic Writing
Đọc
Elementary Reading
Viết
Elementary Writing
Đọc
Upper Elementary Reading
Viết
Upper Elementary Writing
Đọc
Intermediate Reading
Viết
Intermediate Writing
Đọc
Advanced Reading
Viết
Advanced Writing
Nội dung học Các tài liệu bổ sung
Cơ bản
Sơ cấp
Sơ trung cấp
Trung cấp
Cao cấp