EYE LEVEL
ENGLISH SPARKS

Môn English Sparks là một chương trình ngữ âm dành cho các bé nhỏ tuổi, tập trung
vào từ vựng và các mẫu cú pháp phổ biến trong các tình huống đa dạng.

prev page Happy Talk

CÁC LỢI ÍCH

 • Đọc và Viết cơ bản Kỹ năng nhận biết bảng chữ cái, ngữ âm và kỹ năng đọc trước sẽ tạo nền tảng cho khả năng đọc và viết của bé.
 • Từ vựng theo tình huống và các mẫu cú pháp Dựa trên lý thuyết sư phạm được áp dụng, “Phương pháp tiếp cận Lexical”, tập trung vào từ vựng theo tình huống và các mẫu cú pháp.
 • Đĩa CD Cung cấp một thư viện đĩa CD âm thanh khổng lồ để giúp bé giải trí và học tiếng Anh một cách vui vẻ, thú vị.
EYE LEVEL ENGLISH SPARKS BAO GỒM
 • Alphabet Phonics
 • Vocabulary
 • Listening
 • Conversations

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Review Lesson 1~4
Review & lesson
Story Conversation
Story & Conversation
Audio Mini-book Achievement Test
Audio book & Achievement Test
Level 1
Bảng chữ cái Ngữ âm Từ vựng Hội thoại Câu chuyện
Chữ cái in/thường Phụ âm, nguyên âm ngắn Chữ cái, từ ngữ âm 6 ảnh động Dựa trên từ ngữ
Viết và đọc Giá trị ngữ âm, đọc CVC Đọc 36 cách diễn đạt Hiểu được 24 câu chuyện Biết được ý nghĩa của 194 từ
Hoàn thành cấp độ 1, bé có thể đọc và viết một cách chính xác chữ thường và chữ hoa của bảng chữ cái.
 • Hiểu được giá trị ngữ âm của phụ âm và nguyên âm ngắn; có thể đọc các từ CVC.
 • Có thể nói và hiểu được ý nghĩa của 194 từ.
 • Học được cách diễn đạt thành ngữ tiếng Anh hàng ngày, và có thể sử dụng chúng để hỏi và trả lời câu hỏi.
 • Có khả năng nghe hiểu 24 câu chuyện khác nhau.
Level 2
Bảng chữ cái Ngữ âm Từ vựng Hội thoại Câu chuyện
Nguyên âm dài, kết hợp, v.v… Từ ngữ âm 6 ảnh động Dựa trên từ ngữ
Hiểu được mối liên hệ giữa âm và cách viết Hiểu được ý nghĩa của 219 từ Đọc 46 cách diễn đạt Hiểu được 24 câu chuyện
Hoàn thành cấp độ 2, bé sẽ có thể hiểu được mối liên hệ giữa âm và cách viết , có thể đọc các từ
 • Có thể nói và hiểu được ý nghĩa của 219 từ.
 • Học được cách diễn đạt thành ngữ tiếng Anh hàng ngày, và có thể sử dụng chúng để hỏi và trả lời câu hỏi.
 • Có khả năng nghe hiểu 24 câu chuyện khác nhau.