EYE LEVEL
MATH OLYMPIAD

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi Eye Level Literary Award.
Chúng tôi xin được công bố và chúc mừng các thí sinh đạt
giải vì những thành tựu của mình như danh sách dưới đây:

Giải thưởng Tên Mã số đăng ký Lớp
GOLD Trúc Trương Nguyễn Vân A1***024 G1
BRONZE My Hồ Thảo A1***017 G1
BRONZE Ân Nguyễn Thiện A1***016 G1
SILVER Trà Nguyễn Vũ Thanh A1***012 G2
BRONZE Phát Phan Tấn A1***013 G2
BRONZE Trâm Võ Thuỳ A1***009 G2
BRONZE Lâm Hoàng Sỹ A1***005 G4
BRONZE Khoa Cao Đăng A1***001 G4