EYE LEVEL
PLAY MATH

Môn Play Math là một tập hợp các tài liệu học tập toàn diện được thiết
kế để giới thiệu các khái niệm toán học cho trẻ mẫu giáo đi học sớm.

prev page Math next page English %>

Xem đoạn video phía trên để tìm hiểu rõ hơn về môn Play Math tại Eye Level.

KHÁI NIỆM & LỢI ÍCH

Phát triển khái niệm toán học cơ bản thông qua chương trình giảng dạy vừa học vừa chơi.

 • Trải nghiệm các khái niệm toán học
 • Cảm nhận về số lượng
 • Liên kết con số với số lượng
MÔN PLAY MATH GIÚP BÉ CÓ KHẢ NĂNG
 • So sánh độ dài của vật
 • Đo lường, cộng trừ các số cơ bản
 • Phân loại vật theo nhóm
 • Nhận biết và kết hợp các hình mẫu
 • Nhận biết các hình dạng đơn giản
 • Đếm số cơ bản
 • Hiểu và nhận thức về không gian
 • Tìm hiểu các nguyên lý bảo tồn trong toán học

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Sắp xếp và phân loại
Sorting and Classifying
Nhận biết về không gian
Special Sense
Hình dạng
Shapes
Sắp xếp thứ tự
Ordering
Nhận diện các hình mẫu
Patterns
So sánh
Comparing
Nối số
Match
Đếm số
Count
Học số
Numbers
Bảo tồn số lượng
Conservation
Các nội dung học Tài liệu học tập