EYE LEVEL
MATH OLYMPIAD

 • linkedin
WHAT IS EYE LEVEL MATH OLYMPIAD?
 • 15 Years of history
 • 28,000 Students
 • 15 Countries

Xem (các) video trên để tìm hiểu thêm về cuộc thi Math Olympiad.

Cuộc thi Toán - The Eye Level Math Olympiad là một cuộc thi thường niên được bắt đầu tổ chức từ năm 2004, với hơn 28,000 học sinh từ 15 quốc gia trên thế giới tham dự. Cuộc thi được thiết kế nhằm thách thức kỹ năng toán học của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau như số học, hình học, đo lường, giải quyết vấn đề, lý luận, giao tiếp và tư duy phản biện.

Cuộc thi The Olympiad chào đón tất cả học sinh, nhằm mục tiêu thúc đẩy các kỹ năng Toán học của học sinh các cấp trên toàn thế giới.

CÁC GIẢI THƯỞNG

Mỗi quốc gia lựa chọn người chiến thắng cuối cùng của từng cấp độ dựa trên
điểm tổng kết. Sau khi chấm điểm, chúng tôi sẽ liên hệ riêng với từng người chiến
thắng để cung cấp thêm thông tin.

 • tbd

  Giải thưởngtbd

*Prizes and awards may differ by country.

what do we test NỘI DUNG BÀI THI

Bài thi có tất cả hai phần. Ở phần một, học sinh sẽ được kiểm tra về khả năng tính toán và số học qua 30 vấn đề trong thời gian 20 phút. Phần 2 bao gồm các lĩnh vực về bài toán có lời giải và toán tư duy, được thể hiện qua 20 vấn đề trong thời gian 30 phút.

 • basic thinking TOÁN
  CƠ BẢN

  Số học

  Bài toán có lời giải

 • critical thinking TOÁN
  TƯ D

  Giải quyết vấn đề

CHUẨN BỊ TRƯỚC KỲ THI

Cuộc thi Eye Level Math Olympiad được tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Ngày thi chính thức sẽ được công bố vào đầu tháng 6.
Xin vui lòng truy cập website để biết thêm về thông báo chính thức.

when is the test THỜI GIAN TỔ CHỨC
NGÀY THI

(DD / MM / YYYY)

Sẽ được công bố
EYE LEVEL MATH OLYMPIAD HIGHLIGHTS
NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI12 / 31 / 2019

Any questions?

 • facebook
 • twitter
 • whatsapp
 • mail